MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH INFORMUJE, ŻE OD 31 STYCZNIA 2022 R. NASTĄPI ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA.

 

WYDAWANIE ORAZ PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH:

 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK OD 7:30 DO 11:00

WTOREK, CZWARTEK OD 11:30 DO 14:30

 

KONTAKT TELEFONICZY W W/W GODZINACH.

|
Super User

INFORMACJA

Od 1 lutego 2022 r, nastąpi zmiana godzin przyjmowania Pani psycholog Anny Wojciechowskiej - Padewskiej

w poniedziałki będzie przyjmować od 15.00 do 18.00 zaś w piątki od 07.00 do 09.00

|
Super User

Zmiany w programie Rodzina 500 +


Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.
Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.


Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje  nowe wnioski i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.


Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy tj. w Bolesławcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).  


Ważne:
Gminy będą również kontynuowały, do 31 maja 2022 r. wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych na obecny okres świadczeniowy z wniosków  złożonych do 31 grudnia 2021 r. Jeśli więc w 2021 r. osoba złożyła już w gminie wniosek na trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. okres świadczeniowy 2021/2022, nie powinna składać ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres.

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.


Zaś wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

|
Super User

 

Informujemy, że w 2022 roku nadal funkcjonuje Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu Al. Wojska Polskiego 6/76.

Od 11 stycznia 2022 r. ośrodek wsparcia rozszerza swoją ofertę pomocową. Do zespołu specjalistów pracujących w Ośrodku dołącza prawnik - Pani Joanna Bromboszcz – Malak.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów specjalistów na 2022 r. oraz korzystania z usług Ośrodka.

 

Harmonogram realizacji działań przez Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOLOG

Szymon Trzebuniak

- pomoc psychologiczna dla osób uwikłanych w problem uzależnienia i przemocy

Styczeń

3,10,17,24,31

4,11,18,25

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Nr telefonu

kontaktowego

506 019 848

Luty

7,14,21,28

1,8,15,22

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Marzec

7,14,21,28

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Kwiecień

4,11,25

5,12,19,26

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Maj

2,9,16,23,30

10,17,24,31

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Czerwiec

6,13,20,27

7,14,21,28

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Lipiec

4,11,18,25

5,12,19,26

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Sierpień

1,8,22,29

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Wrzesień

5,12,19,26

6,13,20,27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Październik

3,10,17,24,31

4,11,18,25

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Listopad

7,14,21,28

8,15,22,29

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Grudzień

5,12,19

6,13,20,27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOTERAPEUTA

Grażyna Kieras

- pomoc psychoterapeutyczna dot. nadużyć fizycznych, emocjonalnych i seksualnych

- konsultacje

-interwencja kryzysowa

-udzielanie wsparcia psychologicznego

- psychoedukacja

- konsultacje rodzinne

Styczeń

24,31

12,19,26

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Nr telefonu kontaktowego

601 921 449

Luty

7,14

2,9,16,23

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Marzec

14,21

2,9,16,30

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Kwiecień

4,25

6,13,20,27

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Maj

16,23

11,18,25

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Czerwiec

6,27

1,8,22,29

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Lipiec

4,11

6,13

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Sierpień

8,22

3,10,24

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Wrzesień

12,19

7,14,28

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Październik

10,24,31

5,12,19

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Listopad

21,28

2,16,23,30

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Grudzień

5,12

7,14

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

 

Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma kontaktu

SPECJALISTA
PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ –
Katarzyna Gałązka
- diagnoza w kierunku uzależnienia
- profilaktyczna działalność edukacyjna
- udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym
- udzielanie wsparcia terapeutycznego osobom po zakończonym leczeniu terapeutycznym i ich rodzinom

Styczeń 4,18
5,12,19,26
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Nr telefonu
kontaktowego
571 306 394
Luty 1,15
2,9,16,23
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Marzec 1,15,29
2,9,16,23,30
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Kwiecień 12,26
6,13,20,27
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Maj 10,24
4,11,18,25
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Czerwiec 7,21
1,8,22,29
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Lipiec 5,19
6,13,20,27
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Sierpień 2,16,30
3,10,17,24,31
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Wrzesień 13,27
7,14,21,28
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Październik 11,25
5,12,19,26
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Listopad 8,22
2,9,16,23,30
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Grudzień 6,20
7,14,21,28
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOLOG

Gabriela Frącala

- pomoc psychologiczna dla rodzin ( rodziców i dzieci ) w których występują trudności wychowawcze w związku z problemem uzależnień i przemocy

Styczeń

10,17,24,31

5,12,19,26

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Nr telefonu

kontaktowego

604 759 982

Luty

7,14,21,28

2,16,23

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Marzec

7,14,21,28

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Kwiecień

4,11,25

6,13,20,27

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Maj

2,9,16,23,30

4,11,18,25

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Czerwiec

6,13,20,27

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Lipiec

18,25

20,27

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Sierpień

1,8,22,29

3,10,17,24,31

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Wrzesień

5,12,19,26

7,14,21,28

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Październik

3,10,17,24,31

5,12,19,26

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Listopad

7,14,21,28

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Grudzień

5,12,19

7,14,21

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

TERAPEUTA

UZALEŻNIEŃ

Zbigniew Sondaj

- prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Styczeń

3,10,17,24,31

7,14,21,28

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Nr telefonu

kontaktowego

501 661 140

Luty

7,14,21,28

4,11,18,25

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Marzec

7,14,21,28

4,11,18,25

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Kwiecień

4,11,25

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Maj

2,9,16,23,30

6,13,20,27

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Czerwiec

6,13,20,27

3,10,17,24

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Lipiec

4,11,18,25

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Sierpień

1,8,22,29

5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Wrzesień

5,12,19,26

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Październik

3,10,17,24,31

7,14,21,28

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Listopad

7,14,21,28

4,18,25

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Grudzień

5,12,19

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

STREETWORKER

Zbigniew Sondaj

- praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

Styczeń

1-31

 

50 godz.

Nr telefonu

kontaktowego

501 661 140

Luty

1-28

 

50 godz.

Marzec

1-31

 

50 godz.

Kwiecień

1-30

 

50 godz.

Maj

1-31

 

50 godz.

Czerwiec

1-30

 

50 godz.

Lipiec

1-31

 

25 godz.

Sierpień

1-31

 

25 godz.

Wrzesień

1-30

 

50 godz.

Październik

1-31

 

50 godz.

Listopad

1-30

 

50 godz.

Grudzień

1-31

 

50 godz.

Dyżury specjalistów 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PEDAGOG, SOCJOTERAPEUTA

Barbara Makowska

- prowadzenie profilaktyki dzieci i młodzieży

- psychoedukacja oraz wsparcie terapeutyczne dzieci, młodzieży i rodzin

- wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży uzależnionej behawioralnie

Styczeń

4,11,18,25

5,12,19,26

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Nr telefonu

kontaktowego

503 458 832

Luty

1,8,15,22

2,9,16,23

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Marzec

1,8,15,22,29

2,9,16,23,30

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Kwiecień

5,12,19,26

6,13,20,27

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Maj

10,17,24,31

4,11,18,25

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Czerwiec

7,14,21,28

1,8,15,22,29

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Lipiec

5,12,19,26

6,13,20,27

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Sierpień

Brak dyżurów

   

Wrzesień

6,13,20,27

7,14,21,28

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Październik

4,11,18,25

5,12,19,26

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Listopad

8,15,22,29

2,9,16,23,30

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Grudzień

6,13,20,27

7,14,21,28

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Dyżury specjalistów 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PRAWNIK

Joanna Bromboszcz – Malak

-konsultacje prawne

Styczeń

11,18,25

Wtorek

15.00 – 17.00

Nr telefonu

kontaktowego

605 055 084

Luty

1,8,15,22

Wtorek

15.00 – 17.00

Marzec

1,8,15,22,29

Wtorek

15.00 – 17.00

Kwiecień

5,12,19,26

Wtorek

15.00 – 17.00

Maj

10,17,24,31

Wtorek

15.00 – 17.00

Czerwiec

7,14,21,28

Wtorek

15.00 – 17.00

Lipiec

5,12,19,26

Wtorek

15.00 – 17.00

Sierpień

2,9,16,23,30

Wtorek

15.00 – 17.00

Wrzesień

6,13,20,27

Wtorek

15.00 – 17.00

Październik

4,11,18,25

Wtorek

15.00 – 17.00

Listopad

8,15,22,29

Wtorek

15.00 – 17.00

Grudzień

6,13,20

Wtorek

15.00 – 17.00