MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 - Moduł II

|
Written by Super User

"Opaski bezpieczeństwa" trafiły do Seniorów

 

Gmina Miejska Bolesławiec wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów pozyskała środki w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program realizowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dniu 30.06.2022 r. w Dziennym Domu „Senior+” w Bolesławcu odbyło się spotkanie informacyjne oraz wręczenie opasek bezpieczeństwa w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W tym dniu 130 Seniorów z Gminy Miejskiej Bolesławiec w trzech grupach po 40 osób zostało przeszkolonych z obsługi „opaski życia”. Poinformowano między innymi o zastosowaniu i przeznaczeniu opaski oraz przekazano szczegółową instrukcję użytkowania opaski. Opaski telemedyczne umożliwiają nadzorowanie, rejestrowanie i przyjmowanie zgłoszeń alarmowych przez ratowników medycznych, a także nawiązywanie połączenia głosowego z Użytkownikiem celem weryfikacji stanu zdrowia, wezwanie odpowiednich służb ratunkowych, powiadomienie opiekunów takiej osoby, także możliwość zamówienia e-recepty.

Załącznik nr 1 - Instrukcja

plakat budzet panstwa 420x297

IMG 20220630 094433IMG 20220630 100316

IMG 20220630 100207IMG 20220630 100244

IMG 20220630 100327IMG 20220630 100600

IMG 20220630 100734IMG 20220630 110829

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Gmina Miejska Bolesławiec wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów pozyskała środki w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program realizowany jest ze środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Adresatami programu są mieszkańcy Bolesławca w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach Programu w okresie od czerwca do grudnia 2022 r. zostanie zapewniony 130 osobom nieodpłatny dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się
z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

 

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Cicha 7 w Bolesławcu.

Zgłoszenia do Programu można dokonać od dnia 30.05.2022 r. składając wymagany formularz:

  1. w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
    w Bolesławcu, ul. Cicha 7, godziny przyjęć:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 7.30 – 10.00

wtorek, czwartek w godz. 10.30 - 14.30

  1. lub elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres
    e-mail: sekretariat@mops.boleslawiec.pl.

 

Osoby objęte wsparciem zostaną poinformowane telefonicznie
o zakwalifikowaniu do Programu.

 

WAŻNE!!!

Liczy się kolejność zgłoszeń. Samo zgłoszenie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Beata Kołodziej  - 75 645 78 18 (pracownik socjalny - koordynator Programu)

Ewelina Ozga - 75 645 78 16 (pracownik socjalny)

Marta Krajewska – 75 645 78 16 (pracownik socjalny)

Wioleta Nowakowska – 75 645 78 19 (pracownik socjalny)

 

W załączeniu formularz zgłoszenia.

 

Załącznik 1 - Formularz zgłoszenia

Załącznik 2 - Regulamin

 

plakat budzet panstwa 420x297

„Droga do aktywności – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w powiatach bolesławieckim i jaworskim”

|
Written by Super User

informacja o projekcie Droga do aktywności

Психологічна допомога для громадян України !!!

|
Written by Super User

Психологічна допомога для громадян України !!!

У Міському осередку соціальної допомоги у Болеславці, вул. Тиха, 7,

отримаєш психологічну підтримку на українській мові.

Психолог приймає:

понеділок: год. 13.00 – 15.00

середа: год. 13.00 – 14.30

четвер: год. 13.00 – 14.30

 

тел. 75 645 – 78 - 23

 

 

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy !!!

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7

otrzymasz wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim.

Psycholog przyjmuje :

poniedziałek: godz. 13.00 – 15.00

środa: 13.00 – 14.30

czwartek: 13.00 – 14.30

tel. 75 645 – 78 - 23

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka oraz specjalny czat internetowy

|
Written by Super User

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  oraz  specjalny czat internetowy.

Od 2020 r.działa darmowy,całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 oraz  specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach,a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.

Ponadto z uwagi na obecną  sytuację w Ukrainie i przyjęcie do szkół dzieci i młodzieży ukraińskiej uruchomiono w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania dyżury psychologów w języku ukraińskim i rosyjskim. Przebywający na  terenie Polski małoletni z Ukrainy wymagają specjalnych oddziaływań psychologicznych, a także wsparcia informacyjnego,które dzięki dyżurowi psychologa biegle mówiącego w  ich ojczystym języku są w stanie otrzymać. Lista dyżurów telefonicznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy znajduje się na stronie: ww.brpd.gov.pl.

Kwietniowe dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim:
19.04 - godz. 8-15
20.04 - godz. 8-14
20.04 - godz. 14-22
21.04 - godz. 8-14
21.04 - godz. 15-22
26.04 - godz. 9-14
27.04 - godz. 9-14
27.04 - godz. 14-22
28.04 - godz. 15-22
Także w każdy poniedziałek w godzinach od 18 do 20 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.