MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

Pracownicy naszego Ośrodka w 2007 r. uczestniczyli w projekcie "Niepełnosprawny Klient w Dolnośląskim Urzędzie", którego realizatorem było Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą zmiany wizerunku urzędu oraz sprawnego świadczenia pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych. Udział w projekcie zakończył się otrzymaniem przez nasz Ośrodek Certyfikatu Urząd Przyjazny Niepełnosprawnemu.

MOPS w 2007 roku uczestniczył w projekcie „ Dolnośląska Akademia Aktywności Lokalnej – rozwój jakości usług sektora pomocy społecznej” upowszechniającym formułę środowiskowej pracy socjalnej w ramach tworzenia Centrum Aktywności Lokalnej. Metoda CAL: aktywizuje społeczność lokalną do rozwiązywania siłami środowiska problemów danego terenu, integruje społeczeństwo, zapobiega powiększaniu zjawiska wykluczenia społecznego, sprzyja samorealizacji i rozwojowi osobistemu, obejmuje swym zasięgiem wszystkich mieszkańców nie tylko klientów pomocy społecznej. Po spełnieniu wymagań zdobył Certyfikat Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej Nr 11/DAAL/0/2008.