MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

 

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOLOG

Szymon Trzebuniak

- pomoc psychologiczna dla osób uwikłanych w problem uzależnienia i przemocy

 

Styczeń

11,18,25

12,19,26

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Nr telefonu

kontaktowego

506 019 848

Luty

1,8,15,22

2,9,16,23

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Marzec

1,8,15,22, 29

2,9,16,23, 30

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Kwiecień

12,19,26

6,13,20,27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Maj

10,17,24,31

4,11,18,25

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Czerwiec

21,28

1,22,29

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Lipiec

5,12,19,26

6,13,20,27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Sierpień

2,9,16,23, 30

3,10,17,24,

31

Poniedziałek

Wtorek

 

15.00-18.00

Wrzesień

6,13,20,27

7,14,21,28

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Październik

4,11,18,25

5,12,19,26

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Listopad

8,15,22,29

2,9,16,23, 30

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Grudzień

6,13,20

7,14,21

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

 

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOTERAPEUTA

Grażyna Kieras

- pomoc psychoterapeutyczna dot. nadużyć fizycznych, emocjonalnych i seksualnych

Styczeń

11,18,25

13,20,27

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Nr telefonu kontaktowego

601 921 449

Luty

1,8,15

3,10,17

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Marzec

1,8,15,22

3,10,17,24

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Kwiecień

12,19,26

14,21,28

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Maj

10,17,24,31

12,19,26

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Czerwiec

7,14,21

2,9,16,23

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Lipiec

5,12,19

7,14,21

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Sierpień

2,9,16,30

4,11,18

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

09.00-15.00

Wrzesień

6,13,20

1,8,15,22

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Październik

4,11,18,25

6,13,20,27

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Listopad

8,15

3,10,17

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Grudzień

6,13

8,15

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

 

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma kontaktu

SPECJALISTA

PSYCHOTERAPII

UZALEŻNIEŃ –

Katarzyna Gałązka

- diagnoza w kierunku uzależnienia

- profilaktyczna działalność edukacyjna

- udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym

- udzielanie wsparcia terapeutycznego osobom po zakończonym leczeniu terapeutycznym i ich rodzinom

Styczeń

5,19

13,20,27

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Nr telefonu

kontaktowego

571 306 394

Luty

2,16

3,10,17,24

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Marzec

2,16,30

3,10,17,24,31

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Kwiecień

6,20

7,14,21,28

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Maj

4,18

5,12,19,26

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Czerwiec

1,15,29

2,9,16,23,30

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Lipiec

6,20

7,14,21,28

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Sierpień

3,17,31

4,11,18,25

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Wrzesień

7,21

1,8,15,22,29

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Październik

5,19

6,13,20,27

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Listopad

2,16,30

3,10,17,24

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Grudzień

7,21

1,8,15,22,29

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

 

 

 

 

 

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOLOG

Gabriela Frącala

- pomoc psychologiczna dla rodzin ( rodziców i dzieci ) w których występują trudności wychowawcze w związku z problemem uzależnień i przemocy

 

Styczeń

11,18

7,14,21

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

9.00-13.00

Nr telefonu

kontaktowego

604 759 982

Luty

1,8,15,22

4,11,18,25

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

9.00-13.00

Marzec

1,8,15,22,29

4,11,18,25

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

9.00-13.00

Kwiecień

12,19,26

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

9.00-13.00

Maj

10,17,24,31

13,20,27

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

9.00-13.00

Czerwiec

7,14,21,28

10,17,24

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

9.00-13.00

Lipiec

5,12

1,8,15

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

9.00-13.00

Sierpień

2,9,16,23,30

5,12,19,26

Poniedziałek

Czwartek

14.30-18.30

 

Wrzesień

6,13,20,27

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Czwartek

14.30-18.30

Październik

4,11,18,25

7,14,21,28

Poniedziałek

Czwartek

14.30-18.30

Listopad

8,15,22,29

4,18,25

Poniedziałek

Czwartek

14.30-18.30

Grudzień

6,13,20,27

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Czwartek

14.30-18.30

 

 

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

TERAPEUTA

UZALEŻNIEŃ

Zbigniew Sondaj

- prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

 

Styczeń

4,11,18,25

8,15,22,29

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Nr telefonu

kontaktowego

501 661 140

Luty

1,8,15,22

5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Marzec

1,8,15,22,29

5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Kwiecień

12,19,26

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Maj

10,17,24,31

7,14,21,28

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Czerwiec

7,14,21,28

4,11,18,25

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Lipiec

5,12,19,26

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Sierpień

2,9,16,23,30

6,13,20,27

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

 

Wrzesień

6,13,20,27

3,10,17,24

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

 

Październik

4,11,18,25

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

 

Listopad

8,15,22,29

5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

 

Grudzień

6,13,20,27

3,10,17,24

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

 

 

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

STREETWORKER

Zbigniew Sondaj

- praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

 

Styczeń

1-31

   

Nr telefonu

kontaktowego

501 661 140

Luty

1-28

   

Marzec

1-31

   

Kwiecień

1-30

   

Maj

1-31

   

Czerwiec

1-30

 

.

Lipiec

1-31

   

Sierpień

1-31

   

Wrzesień

1-30

   

Październik

1-31

   

Listopad

1-30

   

Grudzień

1-31

   

 

 

 

Kategoria: