MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje o Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022 realizowanym  ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacj
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie :

            a) o stopniu znaczym

            b) o stopniu umiarkownym

            c) traktowane do równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce
  3. załatwianiu spraw urzędowych
  4. korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeów, kino , galeria sztuki, wystawy )
  5. w przypadku dzieci zaprowadzaniu lub przyprowadzaniu z placówek oświatowych.

(w załączeniu wymagane dokumenty) )

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2022” prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7

Tel.75 645 78 23 

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Programu

Załącznik 2 - Zakres czynności

Załącznik 3 - Oświadczenie

DOFIN

Kategoria: