MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

KLAUZULA INFORMACYJNA

w sprawie polityki przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”) a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu, ul. Cicha 7,

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest możliwy pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 75 64578 13,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu na podstawie :

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano    na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pana zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kategoria: