MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje o Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022 realizowanym  ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacj
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie :

            a) o stopniu znaczym

            b) o stopniu umiarkownym

            c) traktowane do równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce
 3. załatwianiu spraw urzędowych
 4. korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeów, kino , galeria sztuki, wystawy )
 5. w przypadku dzieci zaprowadzaniu lub przyprowadzaniu z placówek oświatowych.

(w załączeniu wymagane dokumenty) )

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2022” prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7

Tel.75 645 78 23 

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Programu

Załącznik 2 - Zakres czynności

Załącznik 3 - Oświadczenie

 

DOFIN

|
Super User

Pomoc obywatelom Ukrainy!

Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bolesławcu prosi o zgłaszanie się osób do:

- obsługi punktu zbiórki pomocy humanitarnej (rozładunek, dystrybucja, załadunek towarów),

- wolontariatu medycznego (pielęgniarki, lekarze, itp.),

- usług transportowych (przewóz osób i rzeczy),

- pomocy w tłumaczeniach w języku ukraińskim,

- asystowania uchodźcy w załatwianiu najpilniejszych spraw,

- przygotowywania i wydawania posiłków,

- pomocy w opiece nad dziećmi i osobami starszymi.

Wszystkie usługi są świadczone nieodpłatnie na zasadzie dobrowolnego wolontariatu. Chętnych do współpracy zapraszamy do zgłaszania się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, bezpośrednio  do pracowników socjalnych w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie pod nr 075 645 78 21 lub 075 645 78 14 oraz w godzinach popołudniowych pod nr telefonu: 795 533 746.

|
Super User

Informacja dla uchodzcow z Ukrainy PL

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje:

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

1.  Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

 

3. W punkcie recepcyjnym:

 • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
 • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
 • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;

 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Ogólne warunki wjazdu i pobytu w Polsce

Szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP dotyczące epidemi koronawirusa

Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Źródło www.gov.pl

|
Super User

Informacja dla uchodzcow z Ukrainy PL

Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;

 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  - Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;

 • zgody komendanta Straży Granicznej – Twój legalny pobyt trwa 15 dni.

Punkty recepcyjne

//www.google.pl/maps/place/Gminny+O%C5%9Brodek+Kultury+i+Turystyki/@51.1653246,23.8026394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4723890b09b9cd4d:0x5747c0a6dfbbb992!8m2!3d51.1653213!4d23.8048281">Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
https://www.qr-online.pl/bin/qr/8caf19812112ea544f35e994cd58573c.png ​

+22-540+Do%C5%82hobycz%C3%B3w/@50.5879307,24.0283211,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4724ebc1d634e40b:0xd5f90534ea38bc2!8m2!3d50.5879273!4d24.0305098">Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów

https://www.qr-online.pl/bin/qr/7608a0a9319f79f95fb5346d5f6e3466.png ​

+22-523+Horod%C5%82o/@50.8926628,24.0368682,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x472462183af3e259:0xd69367888104506d!8m2!3d50.8926594!4d24.0390569">Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło

https://www.qr-online.pl/bin/qr/9d035f7027b5c8c684eff29622bc601e.png ​

+22-680+Lubycza+Kr%C3%B3lewska/@50.3394224,23.5188553,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4724b3bd755b9765:0x26f2a4990b2faa5e!8m2!3d50.339419!4d23.521044">Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska

https://www.qr-online.pl/bin/qr/bbb0f954ba7693f0991917268240e46c.png ​

+37-552+Korczowa/@49.9561414,23.0772052,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473b661c37c1543d:0x53c763b3848f116f!8m2!3d49.956138!4d23.0793939">Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

https://www.qr-online.pl/bin/qr/fa07e43f69c7eb5decd63e9c31642bb1.png ​

+37-732+Medyka/@49.8051923,22.929263,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473b7a1b8d10b8ef:0xfefb13192f90c961!8m2!3d49.8051889!4d22.9314517">Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka

https://www.qr-online.pl/bin/qr/b4eceef3a198b79c3e852cccc4d95bae.png ​

+37-625+Krowica+Sama/@50.1010344,23.2304753,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473b44b9036f5299:0x4dbc0df5ae661a69!8m2!3d50.101031!4d23.232664">Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

https://www.qr-online.pl/bin/qr/467cce629c37f57188d61421d15416c0.png ​

+38-700+%C5%81odyna/@49.4601555,22.5926813,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473b8d201b3780cd:0xa2cdd669984b3272!8m2!3d49.460152!4d22.59487">Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

https://www.qr-online.pl/bin/qr/5f19607be1b4e14192612cca34ea6ac5.png ​

Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;

 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  - Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;

 • zgody komendanta Straży Granicznej – Twój legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19. 

Obserwuj tę stronę internetową – będziemy ją   aktualizować i uzupełniać o najważniejsze informacje. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75.