MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu rozpoczął realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad opieką dot. osób zależnych.
Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program kierowany jest do mieszkańców miasta Bolesławiec sprawujących bezpośrednią opiekę nad:


a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;


osobami posiadającymi:


a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo


b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z póź.zm.).


Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą:


• w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.
(w załączeniu karta zgłoszenia do Programu, karta oceny stanu zdrowia oraz klauzule)


Nabór wniosków do Programu odbywać się będzie w terminie od 15.03.2023 do 27.03.2023. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7. Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie.


Tel.75 645 78 32


Załącznik 1 - karta zgłoszenia do Programu
Załącznik 2 - karta pomiaru
Załącznik nr 3 - Klauzula - pomoc osobom niepełnosprawnym.doc
Załącznik nr 4 - Klauzula.docx

wytchnienie 

Kategoria: