MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

INFORMACJA

dot. funkcjonowania w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.

Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu Al. Wojska Polskiego 6/76.

Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uwikłanych w przemoc z powodu alkoholu                   i innych uzależnień, w tym także dzieci i młodzieży oraz sprawców przemocy poprzez prowadzenie krótkoterminowych spotkań i poradnictwa specjalistycznego.

Główne działania Ośrodka to:

- udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami w tym uzależnieniem od alkoholu,

- prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych,

- konsultacje psychologiczne,

- krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powodu uzależnienia,

- praca z dziećmi i młodzieżą,

- pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholowym,

- praca prowadzona na ulicy z osobami w kryzysie bezdomności i zagrożonymi bezdomnością, uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Z usług Ośrodka korzystać mogą:

Mieszkańcy miasta Bolesławiec, osoby dorosłe i rodziny z problemem przemocy z powodu alkoholu i innych uzależnień - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy oraz inne instytucje.

 Szczegółowe informacje dot. działalności Ośrodka uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00              tel. 75 645 78 23

Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem przy Al. Wojska Polskiego 6/76 w Bolesławcu w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. finansowany jest z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

  • Harmonogram na 2024r - str 1
  • Harmonogram na 2024r - str 2
  • tarcza-201_small
  • tarcza-203_small
  • tarcza-204_small
  • tarcza-205_small
  • tarcza-207_small
  • tarcza-208_small
  • tarcza-223_small
  • tarcza-225_small
Kategoria: