MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w  Bolesławcu w  okresie od stycznia do  grudnia 2019r.  realizuje program  finansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Bolesławcu.

Główne działania Ośrodka Wsparcia:
- udzielenie wsparcia rodzinom w których występują problemy alkoholowe
- konsultacje psychologiczne
- krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powodu nadużywania alkoholu
-  praca z dziećmi i młodzieżą
-  pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholowym

Cele szczegółowe:
Celem działalności Ośrodka Wsparcia jest  zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i  osób uwikłanych w przemocz powodu alkoholu, w tym także dzieci i młodzieży oraz  sprawców przemocy, poprzez prowadzenie krótkoterminowych spotkań i poradnictwa specjalistycznego.
Dodatkowym celem jest budowanie koalicji lokalnej osób i instytucji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- wspieranie współpracy MOPS ze specjalistami i organizacjami pozarządowymi ds/przemocy, - specjalistyczne szkolenia pracowników socjalnych MOPS w zakresie pracy z ofiarami i sprawcami przemocy.                  
Z usług Ośrodka Wsparcia korzystać mogą:
Osoby dorosłe uwikłane w przemoc z powodu nadużywania alkoholu - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka Wsparcia lub kierowane przez MOPS Bolesławiec, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy;
Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, na pierwszym piętrze w pokoju nr 12.

Kategoria: