MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W styczniu 2017 r. ponownie podpisano  porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, a  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu dotyczące utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Bolesławcu.
Ośrodek Wsparcia będzie kontynuował działania realizowane na podstawie programu  tut.  Ośrodka finansowanego ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Bolesławcu, w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. poprzez :

 • systematyczną długoterminową terapię indywidualną dla ofiar  przemocy,
 • konsultacje psychologiczne,
 • mediacje rodzinne i terapie dla sprawców przemocy,
 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci  zagrożonych przemocą.

Celami szczegółowymi ośrodka wsparcia będą:

 • zwiększenie dostępności do indywidualnej, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy  
     w   rodzinie  i  osób uwikłanych w przemoc poprzez prowadzenie terapii i poradnictwa
     specjalistycznego;
 • budowanie koalicji lokalnej osób  i instytucji w sprawie przeciwdziałania przemocy
     w rodzinie :
 • wspieranie współpracy MOPS ze specjalistami i organizacjami pozarządowymi d/s
     przemocy,
 • wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc, tj. rozszerzenie działań w tym okresie m.in. o grupy wsparcia, grupy socjoterapeutyczne, programy dla sprawców przemocy, psychoedukacja w zakresie oddziaływań wychowawczych u dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą.

Z usług ośrodka wsparcia korzystać mogą:

 • osoby dorosłe doświadczające przemocy - zgłaszające się bezpośrednio do  Ośrodka lub kierowane przez MOPS Bolesławiec, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy,
 • osoby korzystające do tej pory z porad i terapii specjalistów, w formie  kontynuacji.

Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc funkcjonuje w Domu Katechetycznym Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja przy ul. Kościelnej  2   w Bolesławcu.
 
W lutym 2016 r. ponownie podpisano  porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec,  a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu dotyczące utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Bolesławcu.

Ośrodek Wsparcia będzie kontynuował działania realizowane na podstawie programu  tut.  Ośrodka finansowanego ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Bolesławcu, w okresie od lutego do grudnia 2016 r. poprzez:

 • systematyczną długoterminową terapię indywidualną dla ofiar  przemocy,
 • konsultacje psychologiczne,
 • mediacje rodzinne i terapie dla sprawców przemocy,
 • zastaną utworzone grupy socjoterapeutyczne dla dzieci  zagrożonych przemocą.

Celami szczegółowymi ośrodka wsparcia będą:

 • zwiększenie dostępności do indywidualnej, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy   w   rodzinie  i  osób uwikłanych w przemoc poprzez prowadzenie terapii i poradnictwa specjalistycznego;
 • budowanie koalicji lokalnej osób  i instytucji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie :
 • wspieranie współpracy MOPS ze specjalistami i organizacjami pozarządowymi d/s
     przemocy,
 • wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc, tj. rozszerzenie działań w tym okresie m.in. o grupy wsparcia, grupy socjoterapeutyczne, programy dla sprawców przemocy, psychoedukacja w zakresie oddziaływań wychowawczych u dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą.

Z usług ośrodka wsparcia korzystać mogą:

 • osoby dorosłe doświadczające przemocy - zgłaszające się bezpośrednio do  Ośrodka lub kierowane przez MOPS Bolesławiec, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy,
 • osoby korzystające do tej pory z porad i terapii specjalistów, w formie  kontynuacji.
  Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc funkcjonuje w Domu Katechetycznym Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 2 w Bolesławcu.
Kategoria: