MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

 

 

 1 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863.) pdf download
 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pdf download
 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia KDR, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania KDR pdf download
 4 Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.pdf pdf download
 5 Wzór znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" pdf download
6 Logo Karty Dużej Rodziny pdf download
   

 

 

Kategoria: