MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniach 24.10.2016r i  25.10.2016r. w godzinach 900 – 1400( poniedziałek, wtorek) odbędzie się wydawanie żywności unijnej
w Caritas przy Bazylice ul. Kościelna 3 , zgodnie z obowiązującą listą przekazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum   Świadczeń   Rodzinie   Informuje, iż od   10 października 2016 r. składanie wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawcze (500+) w godzinach:

Dni tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek od 12:00 do 16:40
wtorek, środa, czwartek od 08:00 do 12:00
piątek od 08:00 do 11:00

po uprzednim   pobraniu  biletu z  kolejkomatu przy  stanowiskach nr  2, 3, 4, 5  i 6   zgodnie z podziałem  alfabetycznym wg  nazwisk.
W pozostałych godzinach klienci obsługiwani są przy stanowisku nr 1 bez  pobrania  biletu  z  kolejkomatu.

 

Od 1 września 2016 r. osoby składające wnioski  na  świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze,  świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawcze (500+)  na okres zasiłkowy 2016 /2017 są przyjmowane zgodnie z podziałem alfabetycznym wg nazwisk:

Pracownik Stanowisko Telefon Podział alfabetyczny
Anna Kadłuczka 2 75 612-12-81 A, B, C, Ć, D, Z, Ż
Karolina Sabaj 3 75 612-12-82 G, H, I, L, M
Katarzyna Różycka 4 75 612-12-83 Ł, S, Ś, T, V, W
Aleksandra Czubak 5 75 612-12-84 E, F. N. O, P, R, U
Joanna Nowak 6 75 612-12-85 K, J

 

Centrum Świadczeń Rodzinie Informuje, iż od 01 września 2016 r. dłużnicy    alimentacyjni   przyjmowani  są    pok. nr  7 w godzinach:

Dni tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek od 08:00 do 16:30
wtorek, środa, czwartek od 08:00 do 15:00
piątek od 08:00 do 13:30

Numer telefonu do pracownika ds. dłużników alimentacyjnych - Julita Kwarciak -75 612-12-86.
Numer telefonu do kierownika Centrum Świadczeń Rodzinie - Renata Owsianik -75 612-12-87.