MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniach 28.11.2016r – 29.11.2016r. w godzinach 9:00-14:00 w parafii pw. WNMP przy ul. Kościelnej w siedzibie „CARITAS” będzie wydawana żywność dla osób, które korzystają z pomocy społecznej.