MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniu 30.01.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu zorganizował zabawę karnawałową dla 50 dzieci w wieku od 5 do 12 lat – podopiecznych tut. Ośrodka.
Zabawa odbyła się dzięki życzliwości i przychylności sponsorów – darowizny pieniężne
i rzeczowe z zakładów pracy. Dzieci bawiły się w sali udostępnionej przez Dom Dziennego Pobytu w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej 6c. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny „FOREST”.
W trakcie zabawy karnawałowej dzieci brały udział w tańcach i konkursach, które prowadził animator kultury i ww. zespół. Głównymi atrakcjami było malowanie twarzy przez wolontariuszy, robienie przez animatora kompozycji balonowych i spotkanie z Mikołajem, który wręczył wszystkim dzieciom paczki.
Serdeczne podziękowania za wsparcie w zorganizowaniu zabawy składamy wszystkim sponsorom, wolontariuszom z Centrum Wolontariatu przy MOPS, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, kierownikowi Dziennego Domu Pobytu, zespołowi muzycznemu „Forest”, animatorowi kultury i koleżankom z pracy.

 • DSC02816
 • DSC02851
 • DSC02852
 • DSC02857
 • DSC02859
 • DSC02879
 • DSC02883
 • DSC02891
 • DSC02892
 • DSC02895
 • DSC02898
 • DSC02917
 • DSC02952
 • DSC02991
 • DSC02998
 • DSC03000
 • DSC03007
 • DSC03095
 • DSC03096
 • DSC03099

 

|
Super User

Nasze Centrum Wolontariatu włączyło się  w organizację w  „Bolesławieckiej Gwiazdki  Życzliwości” , która odbyła się w dniu 17.12.2015 r. Wolontariusze wraz z pracownikami MOPS częstowali mieszkańców Bolesławca słodkościami, które sami upiekli.

 • DSC02573
 • DSC02575
 • DSC02579
 • DSC02580
 • DSC02581
 • DSC02586
 • DSC02588
 • DSC02596
 • DSC02621
 • DSC02632
 • DSC02644
 • DSC02669
 • DSC02672
 • DSC02723

|
Super User

W dniach 11, 12 grudnia 2015 r. pracownicy Naszego Ośrodka wspólnie z wolontariuszami z Centrum Wolontariatu uczestniczyli w zbiórce żywności. Zbiórkę zorganizował Oddział „Caritas” działający przy Parafii Wniebowzięcia Najświeższej Marii Panny i św. Mikołaja. W ciągu dwóch dni zebrano 2300 kg żywności, z której przygotowano ponad 100 paczek dla osób ubogich z tereny Bolesławca.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom dzięki , którym była możliwość przygotowania tak wielu paczek.

|
Super User

Z okazji Międzynarodowego Święta Wolontariusza w dniu 09.12.2015 r. odbyło się spotkanie z naszymi wolontariuszami. W czasie spotkania była okazja do wręczenia dyplomów oraz drobnych upominków za dotychczasową działalność i pracę wolontarystyczną.
Zapraszamy do współpracy osoby chętne do działań na rzecz mieszkańców oraz podopiecznych  naszego Ośrodka.

 • DSC02554
 • DSC02556
 • DSC02557
 • DSC02558
 • DSC02561