MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

МІСЬКИЙ ОСЕРЕДОК СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

інформує:

Громадяни України можуть клопотатись про допомогу зі свідчень з соціальної допомоги по пред'явленню потверджування в'їзду на територію Польської Республіки від 24 лютого 2022 р., а також після отримання ідентифікаційного номера PESEL.

 

Пункт прийняття заяв знаходиться в Міській Адміністрації Площа Пілсудського 1 на першому поверсі, кімната № 3 (багатоповерховий будинок біля кінотеатру Forum).

Працює в робочі дні від понеділка до п'ятниці в годинах від 8:00 до 12:00.

 

 

Заінтересовані особи будуть прийняті після попереднього отримання квитка із терміном та годиною візиту.

Квитки є видавані в кімнаті № 3 від понеділка до п'ятниці в годинах від 8:00 до 8:15

 

 

 

 

 

 

ВИДАЧА КВИТКІВ

 

Громадяни України будуть прийняті після попереднього отримання квитка із терміном та годиною візиту.

Квитки є видавані в кімнаті № 3:

від понеділка до п'ятниці в годинах від 8:00 до 8:15.

 

 

|
Super User

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD
 800 119 119

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci.

|
Super User

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu uruchomiło dwa numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów: +48 535 571 700 lub
+ 48 535 252 024.

Formalności dotyczące rozlokowania i zakwaterowania obywateli Ukrainy w Bolesławcu i na terenie całego powiatu bolesławieckiego, dokonuje się w Referacie Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu przy Pl. Piłsudskiego 2, (tzw. „okrąglak”) lub pod nr tel. 757351850 oraz 605146098.

|
Super User

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu rozpoczął realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego
ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad opieką dot. osób zależnych.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Bolesławiec sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - DZ. U. z 2021 r. poz. 573 ) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art.5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą:

  • w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

(w załączeniu karta zgłoszenia do Programu oraz karta oceny stanu zdrowia)

Osoby zainteresowane udziałem
w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Bolesławcu ul. Cicha 7, tel.75 645 78 23

Załącznik 1 - karta zgłoszenia do Programu

Załącznik 2 - karta oceny

 

DOFINANSOWANIE