MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniach 28.11.2016r – 29.11.2016r. w godzinach 9:00-14:00 w parafii pw. WNMP przy ul. Kościelnej w siedzibie „CARITAS” będzie wydawana żywność dla osób, które korzystają z pomocy społecznej.

|
Super User

W dniach 24.10.2016r i  25.10.2016r. w godzinach 900 – 1400( poniedziałek, wtorek) odbędzie się wydawanie żywności unijnej
w Caritas przy Bazylice ul. Kościelna 3 , zgodnie z obowiązującą listą przekazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.