MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

DODATEK WĘGLOWY

Gmina Miejska Bolesławiec informuje, że w Bolesławcu realizacją ustawy
o dodatku węglowym zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Wnioski będzie można składać
od 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) do 30 listopada 2022 r.

- osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec Pl. Piłsudskiego 1a (biurowiec) w godz. 8.00 – 18.00,
tel. 075 645 64 54.

- za pośrednictwem poczty – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec,

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy  ePUAP ( wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony
z wykorzystaniem profilu  zaufanego).

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku,
gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł
    na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego) oraz

  2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie należy rozumieć:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3.000,00 zł. Dodatek wypłaca się w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu (www.mops.boleslawiec.pl)
w zakładce aktualności, a także osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec Pl. Piłsudskiego 1a (biurowiec) w godz. 8.00 – 18.00
oraz w siedzibie MOPS w Bolesławcu ul. Cicha 7
od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00.

 

Wniosek o dodatek węglowy

Klauzula informacyjna

Kategoria: