MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje o Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023 realizowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:


1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji


2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie :
a) o stopniu znacznym
b) o stopniu umiarkowanym
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce
3) załatwianiu spraw urzędowych
4) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeów, kino , galeria sztuki, wystawy )
5) w przypadku dzieci zaprowadzaniu lub przyprowadzaniu z placówek oświatowych.


Nabór wniosków do Programu odbywać się będzie w terminie od 15.03.2023 do 27.03.2023. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7. Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie.


Tel.75 645 78 32

 

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia 2023.docx

Załącznik nr 2 - Karta czynnośći 2023.docx

Załącznik nr 3 - Klauzula - pomoc osobom niepełnosprawnym.doc

Załącznik nr 4 - Klauzula.docx

 asystent

Kategoria: