MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, prowadzi także do wielu tragedii życiowych, w szczególności, gdy ofiarami przemocy są dzieci. Wszystkie ofiary przemocy domowej potrzebują wsparcia - zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej czy medycznej.
Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 125, poz. 842), która nałożyła na samorządy nowe obowiązki, w szczególności:

  1. opracowywanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  2. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
  3. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą,
  4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W związku z powyższym samorząd Miasta Bolesławiec w dniu 29 września 2010 r. przyjął Uchwałę nr LIX/478/10 Rady Miasta Bolesławiec dotyczącą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w mieście Bolesławiec.

Czytaj więcej...

|
Super User

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „ Wykorzystaj szansę – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Bolesławcu” w okresie realizacji projektu CRZL w ramach określonych w projekcie 1.17. CRZL


Gmina Bolesławiec, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu –ubiegająca się o środki na realizację projektu na rzecz społeczności lokalnej Obszaru Wsparcia w Bolesławcu wyznaczonego w uchwale nr XLI/343/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2009 r., ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 „Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej” poprzez udział w konkursie zamkniętym z preselekcją nr CRZL/1.17/P/2010 ogłoszonym w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” (POKL.01.02.00-00.017/08)-

Czytaj więcej...

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
zaprasza dzieci wraz z rodzicami do udziału w drugiej edycji akcji
pt. "Książka jest jak ogród"
w dniu 14.01.2011 r. w godzinach od 11:00 do 13:00
w holu kina FORUM.

W czasie spotkania przewiduje się:

- czytanie bajek przez zaproszonych gości,
- zbiórkę książek dla podopiecznych MOPS,
- słodką niespodziankę.

|
Super User

Pomoc bolesławian dla powodzian z Bogatyni, Zgorzelca i okolic koordynowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, przy ul. Cichej 7, gdzie od poniedziałku 9. sierpnia od godz. 8.00. można przynosić dary (żywność z dłuższym terminem ważności lub hermetycznie zamknięta oraz dary rzeczowe: środki czystości, ubrania, obuwie, koce itp.) MOPS ul. Cicha 7, tel. (75) 645 78 23, fax (75) 645 78 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Pomóżmy sąsiadom!