MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniach 3-4 kwietnia 2017 r. w godz. 9:00 - 14:00  w parafii pw. WNMP przy ul. Kościelnej 2 w siedzibie „CARITAS” będą wydawane paczki świąteczne (żywnościowe) dla podopiecznych MOPS.

Kategoria: