MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Pracownicy Centrum Świadczeń Rodzinie  od  01  do 30  kwietnia 2016 r.  przyjmują
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00

 

Numery telefonów wraz z listą pracowników Centrum Świadczeń Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu:

Pokój Nr 1 (biurowiec)
 1. Karolina Sabaj  75 612-12-80 referent ds. świadczeń wychowawczych (500+)
 2. Anna Kadłuczka  75 612-12-81 specjalista ds. świadczeń rodzinnych , świadczeń funduszu alimentacyjnego i świadczeń
 3. Barbara Wieczorek      75 612-12-82 referent ds. świadczeń wychowawczych (500 +)
4. Katarzyna Różycka  75 612-12-83 specjalista ds. świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+)
Pokój Nr 2 (biurowiec)  
1. Aleksandra Czepil 75 612-12-84 referent ds. świadczeń  wychowawczych (500+)
2. Joanna Nowak    75 612-12-85 specjalista ds. świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+)
Pokój Nr 7 (biurowiec)
1. Renata Paduch 75 612-12-86 samodzielny referent ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
2. Renata Owsianik 75 612-12-87 kierownik

|
Super User

W dniach 4, 5 marca 2016 r. pracownicy Naszego Ośrodka wspólnie z wolontariuszami z Centrum Wolontariatu uczestniczyli w zbiórce żywności. Zbiórkę zorganizował Oddział „Caritas” działający przy Parafii Wniebowzięcia Najświeższej Marii Panny i św. Mikołaja. W ciągu dwóch dni zebrano 1740 kg żywności , z której zostaną przygotowane paczki żywnościowe dla osób ubogich z tereny Bolesławca.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom dzięki , którym będzie  możliwość przygotowania paczek na zbliżające się święta Wielkonocne.

  • DSC03100
  • DSC03101
  • DSC03102
  • DSC03103
  • DSC03104
  • DSC03106
  • DSC03107

|
Super User

rodzina500

Gmina Miejska Bolesławiec przystępuje do realizacji Programu "Rodzina 500 plus", który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokość 500,00 zł m-nie. na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka  na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Bolesławca od 01 kwietnia 2016 r. będzie zajmować się nowo utworzone Centrum Świadczeń Rodzinie w siedzibie Urzędu Miasta przy pl. J. Piłsudskiego 1 (parter biurowca).  Wnioski dostępne będą w Biurze Obsługi Interesanta ( Rynek 41 – Ratusz) Centrum Świadczeń Rodzinie, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Cichej  7 oraz na stronach internetowych www.mpips.gov.pl, www.boleslawiec.eu, www.mops.boleslawiec.pl

 

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie.  Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP,  pod adresem  http://www.epuap.gov.pl/.

 

Aktualnie wstępne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego będzie można pozyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cicha 7 w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w pokojach Nr 7 i 11
 od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć interesantów tj.:
- poniedziałek     w godz. od 11.00 do 15.00;
- od wtorku do piątku     w godz. od   7.30 do 11.30

 

oraz pod numerami telefonów: 756457817 i  756457821.

 

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus