MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W okresie od 01.07.2011 r. do 31. 12.2011 r. będzie realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7 projekt o nazwie "Fryzura dla Seniora". Projekt ma nacelu udostępnienie tańszych usług świadczonych przez salony fryzjerskie, ma przyczynić się do aktywizacji osób w wieku emerytalnym i mobilizacji do dbałości o wygląd, ograniczenia samotności, nawiązywania nowych kontaktów i relacji międzyludzkich oraz odmiany w życiu.


Zakłady biorące udział w projekcie:

   1. Salon fryzjerski "GODLEX"
      ul. Ogrodowa5, 59-700 Bolesławiec,
   2. Salon fryzjerski "FASHION"
      ul. Komuny Paryskiej 24A, 59-700 Bolesławiec.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie  - karnety wydawane będą w pok. nr 9 ( I piętro) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

|
Super User

Zapraszamy emerytów i rencistów w okresie od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r. na kawę lub herbatę do wybranych lokali, po okazaniu karnetu za symboliczne 2 zł. Zainteresowanych zapraszamy po odbiór karnetów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7.

Lokale biorace udział w projekcie:

   1. CAFE BAR "JOKER" ul. Starzyńskiego 23,
   2. "PEPEPIZZA" ul. Starzyńskiego 11/14,
   3. "TOSCANO" ul. Rynek 17/18,
   4. "ITALIAN PIZZA" ul. Gałczyńskiego 17.

|
Super User

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, prowadzi także do wielu tragedii życiowych, w szczególności, gdy ofiarami przemocy są dzieci. Wszystkie ofiary przemocy domowej potrzebują wsparcia - zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej czy medycznej.
Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 125, poz. 842), która nałożyła na samorządy nowe obowiązki, w szczególności:

  1. opracowywanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  2. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
  3. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą,
  4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W związku z powyższym samorząd Miasta Bolesławiec w dniu 29 września 2010 r. przyjął Uchwałę nr LIX/478/10 Rady Miasta Bolesławiec dotyczącą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w mieście Bolesławiec.

Czytaj więcej...

|
Super User

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „ Wykorzystaj szansę – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Bolesławcu” w okresie realizacji projektu CRZL w ramach określonych w projekcie 1.17. CRZL


Gmina Bolesławiec, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu –ubiegająca się o środki na realizację projektu na rzecz społeczności lokalnej Obszaru Wsparcia w Bolesławcu wyznaczonego w uchwale nr XLI/343/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2009 r., ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 „Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej” poprzez udział w konkursie zamkniętym z preselekcją nr CRZL/1.17/P/2010 ogłoszonym w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” (POKL.01.02.00-00.017/08)-

Czytaj więcej...