MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniach 24.04.2017 r.- 25.04.2017 r.w godzinach 9:00-14:00 w parafii pw. WNMP przy ul. Kościelnej w siedzibie „CARITAS” będzie wydawana żywność dla osób objętych pomocą żywnościową 2014-2020.

Kategoria: