MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniu 30.01.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu zorganizował zabawę karnawałową dla 50 dzieci w wieku od 5 do 12 lat – podopiecznych tut. Ośrodka.
Zabawa odbyła się dzięki życzliwości i przychylności sponsorów – darowizny pieniężne
i rzeczowe z zakładów pracy. Dzieci bawiły się w sali udostępnionej przez Dom Dziennego Pobytu w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej 6c. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny „FOREST”.
W trakcie zabawy karnawałowej dzieci brały udział w tańcach i konkursach, które prowadził animator kultury i ww. zespół. Głównymi atrakcjami było malowanie twarzy przez wolontariuszy, robienie przez animatora kompozycji balonowych i spotkanie z Mikołajem, który wręczył wszystkim dzieciom paczki.
Serdeczne podziękowania za wsparcie w zorganizowaniu zabawy składamy wszystkim sponsorom, wolontariuszom z Centrum Wolontariatu przy MOPS, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, kierownikowi Dziennego Domu Pobytu, zespołowi muzycznemu „Forest”, animatorowi kultury i koleżankom z pracy.

 • DSC02816
 • DSC02851
 • DSC02852
 • DSC02857
 • DSC02859
 • DSC02879
 • DSC02883
 • DSC02891
 • DSC02892
 • DSC02895
 • DSC02898
 • DSC02917
 • DSC02952
 • DSC02991
 • DSC02998
 • DSC03000
 • DSC03007
 • DSC03095
 • DSC03096
 • DSC03099

 

Kategoria: