MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniu 07.02.2015 r. jak co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu zorganizował zabawę karnawałową dla 50 dzieci w wieku od 5 do 12 lat – podopiecznych tut. Ośrodka.

Zabawa odbyła się dzięki życzliwości i przychylności sponsorów (darowizny pieniężne i rzeczowe z zakładów pracy). Dzieci bawiły się w udostępnionej przez Dom Dziennego Pobytu sali, przy ul. Staroszkolnej 6c. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyczny „Dora”.

W trakcie zabawy karnawałowej dzieci brały udział w konkursach i tańcach, przygotowano również poczęstunek. Główną atrakcją było spotkanie z Mikołajem, który wręczył wszystkim dzieciom paczki.

W organizacji zabawy pracowników socjalnych naszego Ośrodka wspierali wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy MOPS.

Serdeczne podziękowania za wsparcie w zorganizowaniu zabawy składamy również Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu.

  • DSC02340
  • DSC02346
  • DSC02365
  • DSC02387
  • DSC02412

Więcej zdjęć w galerii.

Kategoria: