MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu  przekazuje informacje dotyczące realizacji pomocy  dla osób i rodzin w związku z nadchodzącym okresem zimowym:

 

 1. Osoby bezdomne mają możliwość korzystania z całodobowego schroniska dla mężczyzn prowadzonego przez PCK mieszczącego się w Bolesławcu przy ul. Al.1000-lecia 32 A (na 30 miejsc - istnieje możliwość zwiększenia miejsc poprzez dostawienie łóżek). Osoby w nim przebywające mają zapewnione: dach nad głową i pełne wyżywienie, opiekę lekarską oraz leczenie odwykowe, zaopatrywani są w odzież, bieliznę osobistą oraz środki czystości i higieny osobistej; ponadto tut. Ośrodek w razie konieczności zakupu leków przyznaje tym osobom zasiłki celowe na ich wykup.
  Działalność Schroniska jest dofinansowywana z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec. Nr telefonu 075 732 31 58, fax 075 732 31 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 2. W przypadku braku miejsc w Schronisku w Bolesławcu osoby bezdomne kierowane są do innych Schronisk, poza terenem Bolesławca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ponosi koszty dojazdu tych osób do Schronisk. Ponadto osobom, których ostatnim miejscem zameldowania był Bolesławiec opłaca również koszty pobytu i wyżywienia.

 3. Przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 3, w okresie jesienno-zimowym wznawia działalność ogrzewalnia czynna w godzinach nocnych od 20.00 do 8.00 – dla około 20 osób.
 4. W celu zabezpieczenia ciepła w okresie zimowym osobom i rodzinom, które nie są w stanie we własnym zakresie zabezpieczyć ww. potrzeb tut. Ośrodek udziela pomocy w postaci zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na zakup opału lub na opłacenie rachunków za ogrzewanie gazowe i elektryczne na sezon grzewczy 2014/2015.

 5. Osoby starsze i samotne, osoby niepełnosprawne, które z różnych przyczyn wymagają pomocy innych osób są objęte pomocą w miejscu zamieszkania w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tych usług zabezpieczane są codzienne potrzeby życiowe, w tym również opieka higieniczna i zalecana przez lekarza pielęgnacja. Wniosek o udzielenie pomocy w postaci usług opiekuńczych można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 lub telefonicznie 075 645 78 23, fax 75 645 78 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/382/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz warunków odpłatności za przyznana pomoc oraz Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje pomoc - przy ścisłej współpracy z pedagogami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ajentami stołówek szkolnych - w formie opłacania obiadów w szkole dla uczniów z rodzin najuboższych oraz o niskich dochodach.
  Osobom dorosłym udzielana jest również pomoc w postaci gorącego posiłku w formie wykupu gorącego posiłku w stołówkach szkolnych lub zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Udzielana jest również (na podstawie decyzji administracyjnej) pomoc, szczególnie osobom niepełnosprawnym, z brakiem zaplecza kuchennego, w postaci wykupu i dowozu gorącego posiłku do miejsca zamieszkania.

 7. W centrum miasta przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Bolesławiec pl. Zamkowy (telefon 075 735 11 10) funkcjonuje jadłodajnia parafialna, w której osoby i rodziny mogą otrzymać wsparcie w postaci suchego prowiantu.

 8. Zainteresowani mieszkańcy Bolesławca mają możliwość nieodpłatnego uzupełnienia braków w odzieży w siedzibach:
  - Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu przy ul. Al.1000-lecia 32 A,
  - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Zarząd Miejsko-Gminny ul. Komuny Paryskiej 9 /1 w Bolesławcu

  ponadto tut. Ośrodek udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup obuwia, bielizny i odzieży zimowej oraz leków.

 9. Tut. Ośrodek systematycznie współpracuje z policją, strażą miejską w celu monitorowania zagrożonych środowisk.

 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez współpracę z mediami i rozwieszenie 20 plakatów w miejscach rozpoznanych jako te gdzie najczęściej przebywają bezdomni, osoby starsze, niepełnosprawne upowszechnia informację o instytucjach udzielających pomocy potrzebującym ( np. ZUS, przychodnie lekarskie, dworce PKP, PKS, PKPS TPD).
Kategoria: