MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że od 13.09.2021 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 na stronach internetowych: www.mops.boleslawiec.pl oraz www.um.boleslawiec.pl dostępne jest nagranie wideokonferencji edukacyjnej.

W ramach projektu „Wzmocnij swoją rodzinę” nagrano materiał edukacyjny, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy rodziny w dobie pandemii, a jednocześnie poradnictwo w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej. Dopełnieniem poruszanej problematyki jest temat współczesnych uzależnień, reagowania na symptomy mogące świadczyć o wpadaniu przez dzieci w sidła nałogów.


Wideokonferencja „Wzmocnij swoją rodzinę” uwzględnia następującą tematykę:
1.    „Komunikacja wewnątrzrodzinna: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – prelegent Pani Teresa Rudzińska - pedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych, doradca psychologiczny  w zakresie relacji interpersonalnych,''


2.    „Funkcjonowanie rodziny w obliczu pandemii oraz wpływ informacji medialnych na wzrost lęku przed kontaktami społecznymi. Demencja cybernetyczna – negatywny wpływ na naukę zdalną” – prelegent Pani Małgorzata Makowska - psychoterapeuta,


3.    „Uzależnienia – zmora naszych czasów” – prelegent Pan Sebastian Pluta - psycholog, terapeuta, trener.


Działanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bolesławcu.

Kategoria: