MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu od 15 września 2021 r. rozszerza swoją ofertę pomocową. Do zespołu specjalistów pracujących w Ośrodku wsparcia dołącza Pani Barbara Makowska – pedagog, socjoterapeuta.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów specjalistów oraz korzystania z usług Ośrodka.

 

 

Harmonogram realizacji działań przez Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem

Dyżury specjalistów 2021 r.

 

 Poszczególne działania  Miesiąc Dzień miesiąca  Dzien tygodnia Godzina

 Uwagi

Forma kontaktu

PSYCHOLOG
Szymon Trzebuniak

- pomoc psychologiczna dla osób uwikłanych w problem uzależnienia i przemocy
Styczeń 11,18,25
12,19,26
Poniedziałek
Wtorek

15.00-18.00
Nr telefonu
kontaktowego

506 019 848
Luty 1,8,15,22
2,9,16,23
Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
Marzec 1,8,15,22, 29
2,9,16,23, 30
Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
Kwiecień 12,19,26
6,13,20,27
Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
Maj 10,17,24,31
4,11,18,25
Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
Czerwiec 21,28
1,22,29
Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
Lipiec 5,12,19,26
6,13,20,27
Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
Sierpień 2,9,16,23, 30
3,10,17,24,
31
Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
Wrzesień 6,13,20,27
7,14,21,28

Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
Październik 4,11,18,25
5,12,19,26

Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
Listopad 8,15,22,29
2,9,16,23, 30
Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
Grudzień 6,13,20
7,14,21
Poniedziałek
Wtorek
15.00-18.00
 
Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma Kontaktu

PSYCHOTERAPEUTA
Grażyna Kieras

- pomoc psychoterapeutyczna dot. nadużyć fizycznych, emocjonalnych i seksualnych
Styczeń 11,18,25
13,20,27
Poniedziałek
Środa
15.00-18.00
9.00-15.00
Nr telefonu kontaktowego

601 921 449
Luty 1,8,15
3,10,17
Poniedziałek
Środa

15.00-18.00
9.00-15.00
Marzec 1,8,15,22
3,10,17,24
Poniedziałek
Środa
15.00-18.00
9.00-15.00
Kwiecień 12,19,26
14,21,28
Poniedziałek
Środa
15.00-18.00
9.00-15.00
Maj 10,17,24,31
12,19,26
Poniedziałek
Środa
15.00-18.00
9.00-15.00
Czerwiec
7,14,21
2,9,16,23
Poniedziałek
Środa
15.00-18.00
9.00-15.00
Lipiec 5,12,19
7,14,21
Poniedziałek
Środa
15.00-18.00
9.00-15.00

Sierpień
2,9,16,30
4,11,18
Poniedziałek
Środa

15.00-18.00
09.00-15.00
Wrzesień 6,13,20
1,8,15,22
Poniedziałek
Środa
16.00-19.00
9.00-15.00
Październik 4,11,18,25
6,13,20,27
Poniedziałek
Środa
16.00-19.00
9.00-15.00
Listopad 8,15
3,10,17
Poniedziałek
Środa
16.00-19.00
9.00-15.00
Grudzień 6,13
8,15
Poniedziałek
Środa
16.00-19.00
9.00-15.00
 
Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma kontaktu

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ –
Katarzyna Gałązka

- diagnoza w kierunku uzależnienia
- profilaktyczna działalność edukacyjna
- udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym
- udzielanie wsparcia terapeutycznego osobom po zakończonym leczeniu terapeutycznym i ich rodzinom
Styczeń 5,19
13,20,27
Wtorek
Środa

14.30 -16.30
08.00 -10.00

Nr telefonu
kontaktowego

571 306 394
Luty 2,16
3,10,17,24
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
Marzec 2,16,30
3,10,17,24,31
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
Kwiecień 6,20
7,14,21,28
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
Maj 4,18
5,12,19,26
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
Czerwiec 1,15,29
2,9,16,23,30
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
Lipiec 6,20
7,14,21,28
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
Sierpień 3,17,31
4,11,18,25
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
Wrzesień 7,21
1,8,15,22,29
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
Październik 5,19
6,13,20,27
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
Listopad 2,16,30
3,10,17,24
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
Grudzień 7,21
1,8,15,22,29
Wtorek
Środa
14.30 -16.30
08.00 -10.00
 
 
Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma Kontaktu

PSYCHOLOG
Gabriela Frącala

- pomoc psychologiczna dla rodzin ( rodziców i dzieci ) w których występują trudności wychowawcze w związku z problemem uzależnień i przemocy
Styczeń 11,18
7,14,21
Poniedziałek
Czwartek
12.00-16.00
9.00-13.00Nr telefonu
kontaktowego
604 759 982
Luty 1,8,15,22
4,11,18,25
Poniedziałek
Czwartek
12.00-16.00
9.00-13.00
Marzec 1,8,15,22,29
4,11,18,25
Poniedziałek
Czwartek
12.00-16.00
9.00-13.00
Kwiecień 12,19,26
1,8,15,22,29
Poniedziałek
Czwartek
12.00-16.00
9.00-13.00
Maj 10,17,24,31
13,20,27
Poniedziałek
Czwartek
12.00-16.00
9.00-13.00
Czerwiec 7,14,21,28
10,17,24
Poniedziałek
Czwartek
12.00-16.00
9.00-13.00
Lipiec 5,12
1,8,15
Poniedziałek
Czwartek
12.00-16.00
9.00-13.00
Sierpień 2,9,16,23,30
5,12,19,26

Poniedziałek
Czwartek

14.30-18.30
Wrzesień 6,13,20,27
2,9,16,23,30

Poniedziałek
Czwartek

12.00 – 16.00
15.00 – 19.00
Październik 4,11,18,25
7,14,21,28

Poniedziałek
Czwartek

12.00 – 16.00
15.00 – 19.00
Listopad 8,15,22,29
4,18,25

Poniedziałek
Czwartek
12.00 – 16.00
15.00 – 19.00
Grudzień 6,13,20,27
2,9,16,23,30

Poniedziałek
Czwartek
15.30 – 19.30
15.00 – 19.00
 
 
Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma Kontaktu


TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
Zbigniew Sondaj


- prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Styczeń 4,11,18,25
8,15,22,29
Poniedziałek
Piątek
15.30 – 20.30 Nr telefonu
kontaktowego
501 661 140
Luty 1,8,15,22
5,12,19,26
Poniedziałek
Piątek
15.30 – 20.30
Marzec 1,8,15,22,29
5,12,19,26
Poniedziałek
Piątek
15.30 – 20.30
Kwiecień 12,19,26
2,9,16,23,30
Poniedziałek
Piątek
15.30 – 20.30
Maj 10,17,24,31
7,14,21,28
Poniedziałek
Piątek
15.30 – 20.30
Czerwiec 7,14,21,28
4,11,18,25
Poniedziałek
Piątek
15.30 – 20.30
Lipiec 5,12,19,26
2,9,16,23,30
Poniedziałek
Piątek
15.30 – 20.30
Sierpień 2,9,16,23,30
6,13,20,27
Poniedziałek
Piątek
15.30 – 20.30
Wrzesień 6,13,20,27
3,10,17,24
Poniedziałek
Piątek
15.30 – 20.30
Październik 4,11,18,25
1,8,15,22,29
Poniedziałek
Piątek

15.30 – 20.30

Listopad 8,15,22,29
5,12,19,26
Poniedziałek
Piątek

15.30 – 20.30
Grudzień
6,13,20,27
3,10,17,24
Poniedziałek
Piątek

15.30 – 20.30

 
 


Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma Kontaktu


STREETWORKER
Zbigniew Sondaj


- praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

Styczeń 1-31 Nr telefonu
kontaktowego
501 661 140
Luty 1-28
Marzec 1-31
Kwiecień 1-30
Maj 1-31
Czerwiec 1-30 .
Lipiec 1-31
Sierpień 1-31
Wrzesień
1-30
Październik 1-31
Listopad 1-30
Grudzień
1-31
 
Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma Kontaktu
Pedagog, socjoterapeuta
Barbara Makowska

- prowadzenie profilaktyki dzieci i młodzieży
- psychoedukacja oraz wsparcie terapeutyczne dzieci, młodzieży i rodzin
- wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży uzależnionej behawioralnie
Wrzesień 21,28
15,22,29
Wtorek
Środa

15.30 – 20.30
Nr telefonu
kontaktowego
503 458 832
Październik 5,12,19,26
6,13,20,27
Wtorek
Środa


15.30 – 20.30

Listopad 2,9,16,23,30
3,10,17,24
Wtorek
Środa


15.30 – 20.30

Grudzień 7,14
1,8,15
Wtorek
Środa


15.30 – 20.30

 

Harmonogram 1Harmonogram 2

Kategoria: