MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Program „Dobry Start”

 

WAŻNA INFORMACJA!!!
Wnioski o 300+ do ZUS


Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy w Bolesławcu, nie będzie realizował tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.


Świadczenie „Dobry start” (300+)  wypłacane jest od 2018 roku. Do tej pory obsługą tego programu dla  mieszkańców  Bolesławca, zajmowało się Centrum Świadczeń Rodzinie. Wnioski można było składać zarówno przez internet, jak i osobiście. Każdego roku pracownicy Centrum Świadczeń Rodzinie przyjmowali i rozpatrywali ok 3 tysięcy wniosków o to świadczenie.
Od tego roku realizacja zadań związanych ze świadczeniem „Dobry start” została przekazana do ZUS.


Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu. Dodatkowo od lipca:
    • wnioski będzie można składać wyłącznie przez internet (forma papierowa zostanie zlikwidowana),
    • wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Jak składać wnioski?

Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.


Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:
    • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
    • przez bankowość elektroniczną,
    • przez portal PUE ZUS.


Wnioski będzie można składać do 30 listopada.


Gdzie szukać informacji na temat świadczenia „Dobry start”?

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry start” należy szukać na stronach:
    • Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
    • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 


 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

Rząd ustanowił program, na podstawie , którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole- bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.


Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „ Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do
ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia przez nie
24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego
dochodu.

Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła
    w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani
    w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
  • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą przyjmowane i rozpatrywane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+. Gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatycznymi, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.
MOPS Bolesławiec, Centrum Świadczeń Rodzinie, pl. Piłsudskiego 1

Co ważne, w centrum będą przyjmowane wnioski o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zainteresowane osoby podczas jednej wizyty będą mogły złożyć wnioski o różne świadczenia.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji pod nr tel. infolinii 71 34 06 458 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/DobryStart .

Kategoria: