MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

 

 

DM-1  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pobierz
   
DM-3 Zaświadczenie o osiągniętym dochodzie dla osób będących w stosunku pracy. Pobierz
   
DM-4 Zaświadczenie o poniesionych wydatkach na mieszkanie (wspólnoty mieszkaniowe). Pobierz
   
DM-5 Zaświadczenie o osiągniętym dochodzie dla osób nie będących w stosunku pracy (prace dorywcze). Pobierz
   
DM-6 Zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub wypłaconych świadczeniach z Powiatowego Urzędu Pracy. Pobierz

 

 

Kategoria: