MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Zbigniew Sondaj będzie pełnił dyżur w dniu 28.11.2023r. w godz. 15.30-20.30

Gabriela Frącala nieobecność z dnia 27.11.br odrobi w terminie: 28.11.23r. w godz. 16.00-19.00 oraz w dniu 30.11.br. w godz. 15.00-20.00

Grażyna Kieras w grudniu będzie pełniła dyżury w dniach: 11.12.br. w godz. 8.45.-18.45 oraz 18.12.br w godz. 9.00-14.00

Szymon Trzebuniak będzie nieobecny w dniu 04.12.br. w zamian przedłuży dyżury w dniach 05.12, 12.12.,19.12., o godzinę tj. od 13.00 do 19.00.

Kategoria: