MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniu 10 września 2013 r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu dotyczące utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Bolesławcu.

Ośrodek Wsparcia będzie między innymi kontynuował działania realizowane do tej pory w ramach zadania publicznego Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. N.M.P i Św. Mikołaja, na ul. Kościelnej 2  poprzez:

- systematyczną długoterminową terapię indywidualną dla ofiar  przemocy,

- konsultacje psychologiczne,

- mediacje rodzinne.

 

Celami szczegółowymi ośrodka wsparcia bedzie:

-zwiększenie dostępności indywidualnej, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i  osób uwikłanych w przemoc poprzez prowadzenie terapii i poradnictwa specjalistycznego;

- budowanie koalicji lokalnej osób  i instytucji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- wspieranie współpracy MOPS ze specjalistami i organizacjami pozarządowymi d/s przemocy,

- wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc  w latach 2014-2015, tj. rozszerzenie działań w tym okresie m.in. o grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, programy dla sprawców przemocy, konsultacje prawnika.

 

Z usług ośrodka wsparcia mogą korzystać:

- osoby dorosłe doświadczające przemocy - zgłaszające się bezpośrednio do   Ośrodka lub kierowane przez MOPS Bolesławiec, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy,

- soby korzystające do tej pory z porad i terapii specjalistów na ul. Kościelnej (około 25 osób w poradni terapeutycznej)

 

Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc funkcjonuje w Domu Katechetycznym Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja przy ul. Kościelnej w Bolesławcu.

 

Czytaj więcej...

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu jako jeden z partnerów, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Stowarzyszenia Równych Szans Ewa pt. "Budowanie bolesławieckiego modelu oparcia społecznego i integracji ze społecznością lokalną osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich".

 

 

  • 1
  • 2
  • plakat stowarzyszenie
  • warsztaty 1
  • warsztaty 2
  • warsztaty 3

 

 

 

|
Super User

APEL O POMOC

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu organizuje zbiórkę na rzecz osób poszkodowanych z terenu powiatu lubańskiego, które ucierpiały w wyniku ostatnich nawałnic.
Osobom poszkodowanym niezbędne są:

  • - środki czystości,
  • - sprzęt AGD,
  • - koce, ręczniki,
  • - kołdry, pościel, itp.

 

Miejsce zbiórki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Ul. Cicha 7 59-700 Bolesławiec

 

Termin: od 05 sierpnia do 08 sierpnia 2013 r. w godzinach od 700 do 1500 .

 

Za życzliwość i zaangażowanie serdeczne dziękują Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami.

 

|
Super User

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych "Zatrudnienie Wspomagane" realizowanym przez Fundacje EUDAJMONIA. Projekt Współfinansowany Ze Środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasz Ośrodek wspólnie z fundacja EUDAJMONIA organizuje spotkanie dotyczące projektu w dniu 27.02.2013 r. Osoby niepełnosprawne zainteresowane projektem prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi. http://eudajmonia.pl/

 

!!! UWAGA  !! zmiana terminu spotkania dotyczącego projektu

Spotkanie dotyczące projektu odbędzie się w dniu 28.02.2013 r. (czwartek) w sali konferencyjnej BOK MCC o godzinie 11.00.