MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Nowy okres 2017/2018 CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINIE W BOLESŁAWCU INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (Program RODZINA 500+) NA NOWY OKRES OŚWIADCZENIOWY MOŻNA BĘDZIE SKŁADAĆ OD 01 SIERPNIA 2017 r.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ulegnie jednak zmianie. Aktualnie w opracowaniu jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przewidujący zmiany w zakresie- kształtu nowego wzoru wniosku i załączników do wniosku, który będzie znany przed 1 sierpnia 2017 r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy. Druki dostępne będą po 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można przesyłać drogą elektroniczną od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Termin przyznania świadczenia wychowawczego jest określony w otrzymanych przez Państwa decyzjach administracyjnych (w większości przypadków świadczenie zostało przyznane do 30 września 2017 r.). Osoby, które jeszcze nie posiadają uprawnień do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ na bieżący okres świadczeniowy (trwający do 30 września 2017 r.) mogą składać wnioski na bieżąco.

Proponowane wzory wniosków: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ 

Kategoria: