MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniach 13 - 14 lutego 2017 roku w godz. 900  do 1400 odbędzie  się wydawanie żywności dla osób objętych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2010.
W siedzibie „ Caritas” przy parafii Wniebowzięcia N.M.P i św. Mikołaja ul. Kościelna 3 w Bolesławcu.

Kategoria: