MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniach od 16 do 18.01.2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w parafii pw. WNMP przy ul. Kościelnej w siedzibie „CARITAS” będzie wydawana żywność dla osób, które korzystają z pomocy społecznej.

Kategoria: