MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że w 2010 r. po raz kolejny aplikuje o środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ Działając Wykorzystujesz Szansę”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Głównym celem jest: zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez 19 osób w wieku aktywności zawodowej, kobiet i mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – klientów tut. Ośrodka z terenu miasta Bolesławiec, dotkniętych i stwarzających zagrożenie bezrobocia pokoleniowego.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do siedziby MOPS w Bolesławcu ul. Cicha 7, od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:15 – 15:15. Telefon kontaktowy (75) 645-78-29.