MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

                                                                                                      

POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI DZIAŁAŃ GODZINY SESJI

 

PSYCHOLOG

JOLANTA MISTAL

 

- Konsultacja psychologiczna
- Poradnictwo psychologiczne
- Psychoterapia indywidualna
- Ocena ryzyka i planowanie bezpieczeństwa

- Interwencja kryzysowa

- Psychoedukacja w zakresie oddzialywań wychowawczych u dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą

- Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci zagrozonych przemocą

 

 

 Luty :  1, 3, 6, 8, 13, 15, 22, 29

15:00 - 18:00

 

8:00 - 13:00

(sobota)

 

 


 

 Marzec :  2, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21

 Kwiecień:  2, 4, 6, 9, 11, 13, 18, 25

 Maj:  2, 4, 7, 9, 14, 16, 23, 30

 Czerwiec:  6, 8, 11,13, 15, 20, 25, 27

 Wrzesień:  3, 5, 7, 10, 12, 14, 19, 26
 Październik: 1, 3, 5, 8,10, 17, 24, 31
 Listopad:  2, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 28
 Grudzień:  3, 5, 8, 10, 12, 15, 19, 22

 

 

POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI DZIAŁAŃ GODZINY SESJI

 

PSYCHOTERAPEUTA
AGNIESZKA KUBACKA

- Psychoterapia indywidualna nadużyć fizycznych, emocjonalnych i seksualnych (krótko - długoterminowa),

 

-Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci zagrozonych przemocą

       

 

 Luty:  2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25,  
 9:00 – 17:00

 CZWARTEK
 15:30 – 17:00

 

 Marzec: 3, 8, 10 ,15 , 17, 22, 24, 29, 31

 Kwiecień: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
 Maj: 5, 10, 12, 17, 19, 24, 25, 31
 Czerwiec: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
 Wrzesień: 6, 29
 Październik: 4, 6, 11, 13, 25, 27
 Listopad: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29
 Grudzień: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22

 

 

POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI DZIAŁAŃ GODZINY SESJI

 

MEDIATOR

PAWEŁ NIEMIEC

- Mediacja rodzinna

- Mediacja partnerska

- Regulacja rozwodów, alimenty, prawo do opieki nad dziećmi

- Rozwiązywanie problemów wychowawczych

- Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich

Luty :  5, 6, 12, 13, 19, 26  

PIĄTEK
15:00 – 18:00

SOBOTA
10:00 – 15:00

Marzec : 4, 5, 11, 12, 18, 25
Kwiecień: 1, 2, 8, 9, 15, 29
Maj:  6, 7, 13, 14, 20, 27,
Czerwiec:  3, 4, 10, 11, 17, 18, 24
Wrzesień:  9, 16, 17, 23, 30
Październik: 1, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Listopad:  4, 18, 19, 25, 26,
Grudzień: 2, 3, 9, 10, 16, 17,

 

 

POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI DZIAŁAŃ GODZINY SESJI

 

TERAPIA SPRAWCÓW PRZEMOCY

 

PAWEŁ NIEMIEC

- Zajęcia terapeutyczne ze sprawcą przemocy

       

Luty : 4, 11, 18, 25

 

CZWARTEK
16:00 – 19:00

 

Marzec :3, 10, 17, 24, 31,
Kwiecień:  7, 14, 21, 28,
Maj: 5, 12, 19,
Czerwiec: 3, 10, 17, 24,
Wrzesień: 8, 15, 22, 29,
Październik: 6, 13, 20, 27,
Listopad:  3, 10, 17, 24,
Grudzień: 1, 8, 15, 22,

 

 

POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI DZIAŁAŃ GODZINY SESJI

 

KONSULTACJE

 

PAWEŁ NIEMIEC
- Konsultacje dla sprawców przemocy

Luty :  4, 11, 18, 25, ŚRODA
9:00 – 11:00

 

Marzec : 4, 11, 18, 25,
Kwiecień: 8, 15, 22, 29
Maj: 13, 20, 27,
Czerwiec:  3, 10, 17, 24,
Wrzesień: 2, 9, 16, 23,
Październik: 7, 14, 21, 28,
Listopad:  4, 18, 25,
Grudzień: 2, 9, 16, 23,

 

6,29

Kategoria: