|
Super User

Harmonogram realizacji działań przez Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc na 2019 rok

 

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOLOG

JOLANTA MISTAL

* Działania i wsparcie dla osób, rodzin uwikłanych w problem alkoholu

 

Styczeń

14,21,28

16,23

Poniedziałek

Środa

13.00-16.00

13.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

Nr telefonu

Kontaktowego

607 872 517

Luty

11,18,25

20,27

Poniedziałek

Środa

13.00-16.00

13.00-18.00

Marzec

4,11,18,25

6,13,20,27

Poniedziałek

Środa

13.00-16.00

13.00-18.00

Kwiecień

8, 15,29

3,10,17,24

Poniedziałek

Środa

13.00-16.00

13.00-18.00

Maj

6,13,20,27

8,15,22,29

Poniedziałek

Środa

13.00 –16.00

13.00-18.00

 

Czerwiec

3,10,17,24

5,12,19,26

Poniedziałek

Środa

13.00 –16.00

13.00-18.00

Lipiec

1

3,10,17

Poniedziałek

Środa

13.00-15.00

13.00 –18.00

Sierpień

21,28

Środa

13.00 –18.00

Wrzesień

4,11,18,25

Środa

13.00-18.00

Paździer-

nik

2,9,16,23,30

Środa

13.00-18.00

Listopad

6,13,20,27

Środa

13.00-18.00

Grudzień

4,11,18

Środa

13.00-18.00

 

 

Dyżury w Ośrodku Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc od stycznia 2019 r.

 

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHO -

TERAPEUTA

GRAŻYNA KIERAS

* Psychoterapia indywidualna nadużyć fizycznych, emocjonalnych i seksualnych (krótko-długoterminowa)

 

Styczeń

8,15,22,29

9,16,23,30

Wtorek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr telefonu kontaktowego:

601 921 449

Luty

5,12

6,13

8

Wtorek

Środa

Piątek

15.00-18.00

9.00-15.00

13.00-18.00

Marzec

5,12,19,26

6,13,20,27

Wtorek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Kwiecień

2,9,16

3,10,17,24

Wtorek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Maj

7,14,21,28

8,15,22,29

Wtorek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Czerwiec

4,11,18,25

5,12,19,26

Wtorek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Lipiec

2,9,16,23,303,10,17,24,

31

Wtorek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Sierpień

6,13

7,14,21

Wtorek

Środa

15.00-18.00

09.00-15.00

Wrzesień

10,17,24

11,18,25

Wtorek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

 

Październik

1,8,15,22,29

2,9,16,23,30

Wtorek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

 

Listopad

5,26

6,27

Wtorek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

 

Grudzień

3,10,17

4,11,18

Wtorek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

 

 

Dyżury w Ośrodku Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc od stycznia 2019 r.

 

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma kontaktu

SPECJALISTA

PSYCHOTERAPII

UZALEŻNIEŃ

Katarzyna Gałązka

* diagnoza w kierunku uzależnienia

* profilaktyczna działalność edukacyjna

* udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym

*udzielanie wsparcia terapeutycznego osobom po zakończonym leczeniu terapeutycznym i ich rodzinom

Styczeń

16,23,30

 

 

 

 

 

 

Środa

 

 

 

 

 

 

08.00-10.00

 

 

 

 

 

Nr telefonu

Kontaktowego:

571 306 394

Luty

6,13,20,27

Marzec

6,13,20,27

Kwiecień

3,10,17,24

Maj

8,15,22,29

Czerwiec

5,12,19,26

Lipiec

3,10,17,24

Sierpień

14,21,28

Wrzesień

4,11,18,25

Październik

2,9,16,23,30

Listopad

6,13,20,27

Grudzień

4,11,18