MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

 

Harmonogram realizacji działań przez Ośrodek Wsparcia
dla Osób Uwikłanych w Przemoc na 2018 rok.

 

Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma Kontaktu

PSYCHOTERAPEUTA

JOLANTA MISTAL

* Konsultacja psychologiczna

* Poradnictwo psychologiczne

* Psychoterapia indywidualna

*Ocena ryzyka i planowanie bezpieczeństwa

*Interwencja kryzysowa

* Psychoedukacja w zakresie
oddziaływań wychowawczych
u dzieci i młodzieży
zagrożonych przemocą

 

Styczeń 8,15,22,29 Poniedziałek 14:00-19:00

Nr telefonu
kontaktowego:

607 872 517

Luty 5,12,19,26 Poniedziałek 14:00-19:00
Marzec 5,12,19,26 Poniedziałek 14:00-19:00
Kwiecień 9,16,23,30 Poniedziałek 14:00-19:00
Maj 7,14,21,28 Poniedziałek 14:00-19:00
10,17,24 Czwartek 14:00-19:00
Czerwiec 4,11,18,25 Poniedziałek 14:00-19:00
Lipiec 2,9,16 Poniedziałek 14:00-19:00

Sierpień

20,27 Poniedziałek 14:00-19:00 
Wrzesień 3,10,17,24 Poniedziałek 14:00-19:00
6,13,20 Czwartek 14:00-19:00
Październik 1,8,15,22,29 Poniedziałek 14:00-19:00
Listopad 5,12,19,26 Poniedziałek 14:00-19:00
Grudzień 3,10,17 Poniedziałek 14:00-19:00

 

 

Poszczególne
działania
Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma Kontaktu

PSYCHOLOG

JOLANTA MISTAL

* Psychoterapia indywidualna nadużyć fizycznych, emocjonalnych i seksualnych (krótko-długoterminowa)

* Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych przemocą

 

Styczeń  3,10,17,24,31 Środa 14:00-19:00

Nr telefonu kontaktowego:

607 872 517

4,11,18,25 Czwartek 14:00-19:00
Luty 7,14,21,28 Środa 14:00-19:00
Marzec  7,14,21,28 Środa 14:00-19:00
1,8,15,22,29 Czwartek 14:00-19:00
Kwiecień 4,11,18,25 Czwartek 14:00-19:00
Maj 2,9,16,23,30 Środa 14:00-19:00
31 Czwartek 14:00-19:00
Czerwiec  6,13,20,27 Środa 14:00-19:00
7,14,21,28 Czwartek 14:00-19:00
Lipiec 4,11,18 Środa 14:00-19:00

Sierpień

22,29 Środa 14:00-19:00 
Wrzesień 5,12,19,26 Środa 14:00-19:00
Październik 3,10,17,24,31 Środa 14:00-19:00
Listopad 7,14,21,28 Środa 14:00-19:00
Grudzień 5,12,19 Środa 14:00-19:00

 

Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma Kontaktu

PSYCHOTERAPEUTA

GRAŻYNA KIERAS

* Psychoterapia indywidualna nadużyć fizycznych, emocjonalnych
i seksualnych
(krótko-długoterminowa)

 

Styczeń 10,31 Środa 10:00-16:00

Nr telefonu
kontaktowego:

601  921 449

Luty 7,14,21,28 Środa 10:00-17:00
Marzec 7,14,21,28 Środa 10:00-17:00
Kwiecień 4,18,25 Środa 10:00-17:00
Maj 9,16,23,30 Środa 10:00-17:00
Czerwiec 6,13,20,27 Środa 10:00-17:00
Lipiec 4,11,18,25 Środa 10:00-17:00

Sierpień

1,8,22,29 Środa 10:00-17:00
Wrzesień 5,12,19,26 Środa 10:00-17:00
Październik 3,10,17,24,31 Środa 10:00-17:00
Listopad 7,14,21,28 Środa 10:00-17:00
Grudzień 5,12,19 Środa 10:00-17:00

 

 

Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma Kontaktu

 

SPECJALISTA
PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ  

KATARZYNA GAŁĄZKA

* diagnoza w kierunku uzależnienia

* profilaktyczna działalność edukacyjna

* udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym

*udzielanie wsparcia terapeutycznego osobom po zakończonym leczeniu terapeutycznym i ich rodzinom


 

Styczeń   Środa 08:00-10:00

Nr telefonu
kontaktowego:

571 306 394

Luty 7,14,21,28 Środa 08:00-10:00
Marzec 7,14,21,28 Środa 08:00-10:00
Kwiecień 4,11,18,25 Środa 08:00-10:00
Maj 9,16,23,30 Środa 08:00-10:00
Czerwiec 6,13,20,27 Środa 08:00-10:00
Lipiec 18,25 Środa 08:00-10:00

Sierpień

1,8,22,29 Środa 08:00-10:00
Wrzesień 5,12,19,26 Środa 08:00-10:00
Październik 3,10,17,24,31 Środa 08:00-10:00
Listopad 7,14,21,28 Środa 08:00-10:00
Grudzień 5,12,19 Środa 08:00-10:00
Kategoria: