MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

MOPS w 2007 roku uczestniczył w projekcie „ Dolnośląska Akademia Aktywności Lokalnej – rozwój jakości usług sektora pomocy społecznej” upowszechniającym formułę środowiskowej pracy socjalnej w ramach tworzenia Centrum Aktywności Lokalnej. Metoda CAL: aktywizuje społeczność lokalną do rozwiązywania siłami środowiska problemów danego terenu, integruje społeczeństwo, zapobiega powiększaniu zjawiska wykluczenia społecznego, sprzyja samorealizacji i rozwojowi osobistemu, obejmuje swym zasięgiem wszystkich mieszkańców nie tylko klientów pomocy społecznej. Po spełnieniu wymagań zdobył Certyfikat Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej Nr 11/DAAL/0/2008.

 

 

Kategoria: